Mesaj Panosu

MATLAB DERS NOTLARI

   Mesaj Panosu

    Matlab/Mathematica

Yeni Baώlύk Gφnder
Cevap Gφnder   

« Φnceki baώlύk :: Sonraki baώlύk »  
Yazar Mesaj

άye
άye
Durum:Offline
άye No: 21351
Kayύt: 15.10.2009
Puan: 5
Mesajlar: 13
ήehir: ankara

MesajTarih: 30/5/2010, 23:56    Mesaj konusu: MATLAB DERS NOTLARI Alύntύyla Cevap Gφnder
Matlab Ders Notlarύ
έΗέNDEKέLER
KONULAR Sayfa No

Matlab'ύn Genel Yapύsύ : …………………………………………………………………………………………… 1
Matlab'da Matematiksel iώlemler: ………………………………………………………………………………… 1
Matlab'da Temel Kavramlar: ………………………………………………………………………………………. 2
Anahtar Kelimeler: : …………………………………………………………………………………………………. 2
Deπiώkenlere Deπer Atama: : ……………………………………………………………………………………… 2
Matlab'da Dizi (Matris) islemleri: : ………………………………………………………………………………… 3
Dizilerin Deπerlerinin Deπiώtirilmesi ve Dόzenlenmesi: ……………………………………………………… 3
Φzel Dizi (Matris) Oluώturan Bazύ Fonksiyonlar: ………………………………………………………………. 3
Matris islemleri: ……………………………………………………………………………………………….……… 4
Matrisler le ilgili Bir Uygulama; Lineer Denklem Sistemlerinin Ηφzόmό: ………………………………. 5
Matlab'da Programlama ………………………………………………………………………………………….… 5
Matlab'da Kullanύlan Bazύ Komut ve Deyimler: input, disp, fprintf …………………………………………. 5
Karar Verme ve Dallanma: …………………………………………………………………………………………. 6
if ώartlύ deyimi: ………………………………………………………………………………………………….……. 6
switch end Deyimi: …………………………………………………………………………………………….…… 6
Matlab'da Tekrarlύ islemler ve Dφngόler ………………………………………………………………………… 6
for Dφngόsό: ……………………………………………………………………………………………………….…. 6
while Dφngόsό: ………………………………………………………………………………………………………. 7
MATEMATέKSEL iήLEMLER ………………………………………………………………………………………. 7
TEMEL MATEMATέK FONKSέYONLAR …………………………………………………………………………. 7
Temel (elemantary) fonksiyonlar; elfun ……………………………………………………………………………. 7
Φzel (special) fonksiyonlar; specfun ………………………………………………………………………………. 8
Veri (data) fonksiyonlarύ; datafun …………………………………………………………………………………… 8
Metin (karakter dizisi) (string) fonksiyonlardan bazύlarύ: …………………………………………………………8
Matlab'da Sembolik Matematik ve Uygulamalarύ: ……………………………………………………………… 9
Sembolik Matematikte Bazύ Komutlar ve Anlamlarύ: …………………………………………………………. 9
sym ve syms komutlarύ: ……………………………………………………………………………………………. 9
pretty komutu: ………………………………………………………………………………………………………. 9
Harfli ifadeler ve Sadeleώtirilmesi: ………………………………………………………………………………. 9
simplify Komutu ……………………………………………………………………………………………………… .9
expand ve factor komutlarύ: ………………………………………………………………………………………. 10
subs komutu: ………………………………………………………………………………………………………… .10
DENKLEMLER ve Ηφzόmleri ……………………………………………………………………………………… .10
solve komut: …………………………………………………………………………………………………………. 10
Bir Bilinmeyenli Denklem Ηφzόmleri: ……………………………………………………………………………. 10
Ηok Bilinmeyenli Denklem Ηφzόmleri: …………………………………………………………………………. 11
LIMIT ve UYGULAMALARI: ………………………………………………………………………………………… 11
limit Komutu: …………………………………………………………………………………………………………. 11
DέZέLER ve SERέLER ile ilgili Uygulamalar: …………………………………………………………………… 12
symsum komutu: ……………………………………………………………………………………………………. 12
TάREV ve ilgili Uygulamalar: ……………………………………………………………………………………… 12
diff komutu: …………………………………………………………………………………………………………… 12
INTEGRAL ve ilgili Uygulamalarύ: ………………………………………………………………………………… 13
int Komutu: …………………………………………………………………………………………………………. 13
DέFERENSέYEL DENKLEM ve ΗΦZάMLERέ: ……………………………………………………………………. 13
dsolve komutu: ………………………………………………………………………………………………………. 14
Matlab'da Karmasύk Sayύlarla islemler: …………………………………………………………………………. 14
Matlab'da Grafik iώllemleri: ………………………………………………………………………………………… 14
iki Boyutlu Grafikler (Dόzlemde Grafik): ………………………………………………………………………… 14
plot komutu: …………………………………………………………………………………………………………. 14
loglog, semilogx, semilogy komutlarύ: …………………………………………………………………………. 16
hold Fonksiyonu ve Kullanύmύ: ……………………………………………………………………………………. 16
plotyy Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………. 17
polar Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………… .17
άη Boyutlu Grafikler (Uzayda Grafik): …………………………………………………………………………… 17
plot3 Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………… 18
Yόzey Grafikleri: ……………………………………………………………………………………………………. 18
iki Boyutlu Dόzlemin Koordinatlarύnύ Tanύmlayan Matris ve meshgrid Fonksiyonu ve Yόzey Grafiπi: 18
peaks Fonksiyonu le Kare Matris Oluώturma: …………………………………………………………………. 19
Bazύ Φzel Garfik Fonksiyonlarύ: …………………………………………………………………………………… 21
Ezplot Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………. 21
Ezplot3 Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………… 22
cylinder Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………. 23
sphere Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………… 23
eval Fonksiyonu : ……………………………………………………………………………………………………. 23
Grafik Nesneleri ve Grafiksel Arabirim Me Programalama: …………………………………………………. 24
Bazύ Grafik isleme Fonksiyonlarύ: ………………………………………………………………………………… 24
Bir Nesnenin Φzelliklerini Elde Etme: get ………………………………………………………………………. 24
Bir Nesnenin Φzelliklerini Deπiώtirme: set ………………………………………………………………………. 24
Bir Nesneyi Silmek: delete …………………………………………………………………………………………. 24
Grafik Nesneleri ve Φzellikleri: ……………………………………………………………………………………. 25
root Nesnesi …………………………………………………………………………………………………………. 25
figure Nesnesi ve Φzellikleri: ……………………………………………………………………………………… 25
uicontrol Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………. 25
uimenu Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………… 26
axes Nesnesi …………………………………………………………………………………………………………. 26
image Nesnesi ………………………………………………………………………………………………………. 28
line Nesnesi …………………………………………………………………………………………………………… 29
rectangle Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………. 30
patch (yama) Nesnesi ………………………………………………………………………………………………. 30
surface Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………… 30
Derleme Nedir ve Matlab Dosyalarύ Nasύl Derlenir? …………………………………………………………… 32
Üst Bölüm
Kullanύcύ bilgilerini gφster Kiώisel mesaj gφnder
Mόteώekkir Olan άyeler
1 bu mesaj sahibine mόteώekkir oldular.

άye
άye
Durum:Offline
άye No: 25058
Kayύt: 04.12.2013
Puan: 11
Mesajlar: 33
ήehir: έstanbul

MesajTarih: 8/12/2013, 01:46    Mesaj konusu: Alύntύyla Cevap Gφndergόzel paylaώύm
Üst Bölüm
Kullanύcύ bilgilerini gφster Kiώisel mesaj gφnder

άye
άye
Durum:Offline
άye No: 39611
Kayύt: 07.12.2015
Puan: 0
Mesajlar: 1
ήehir: TEKέRDAΠ

MesajTarih: 31/12/2015, 08:01    Mesaj konusu: Alύntύyla Cevap GφnderGόzel paylaώύm eline saπlύk
Üst Bölüm
Kullanύcύ bilgilerini gφster Kiώisel mesaj gφnder

Etkin άye
Etkin άye
Durum:Offline
άye No: 39629
Kayύt: 08.12.2015
Puan: 1
Mesajlar: 428
ήehir: adana

MesajTarih: 8/1/2016, 17:33    Mesaj konusu: Alύntύyla Cevap Gφnderpuansύz olmalύ bunlar hep.
Üst Bölüm
Kullanύcύ bilgilerini gφster Kiώisel mesaj gφnder

Etkin άye
Etkin άye
Durum:Offline
άye No: 39631
Kayύt: 08.12.2015
Puan: 27
Mesajlar: 452
ήehir: ordu

MesajTarih: 20/2/2016, 15:27    Mesaj konusu: matlab ders notlarύ nereden bulabilirim Alύntύyla Cevap Gφndermatlab ders notlarύ nereden bulabilirim

[Linki gφrmek iηin όye olmanύz gerekmektedir]
Üst Bölüm
Kullanύcύ bilgilerini gφster Kiώisel mesaj gφnder
Mesajlarύ gφster:   


Yeni Baώlύk Gφnder    Mesaj iηin teώekkόr et
Cevap Gφnder   

   Mesaj Panosu

    Matlab/MathematicaForum Seηin:  
Bu forumda yeni konular aηamazsύnύz
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarύnύzύ deπiώtiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarύnύzύ silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsύnύz
Bu foruma eklenti gφnderemezsiniz
Bu forumdan eklenti indiremezsiniz

Bookmark this page to Facebook Bookmark this page to Twitter Bookmark this page to GoogleBookmark this page to Delicious Bookmark this page to Digg Bookmark this page to Blogmarks Bookmark this page to Blinklist Bookmark this page to Furl Bookmark this page to linkaGoGo Bookmark this page to Reddit Bookmark this page to Simpy Bookmark this page to Technorati Bookmark this page to Spurl Bookmark this page to Yahoo!


Benzer Baώlύklar
Baώlύk Yazar Forum Cevap Son Mesajlar
Yeni mesaj yok Φnemli: Mukavemet Ders Notlari miramax Ders notlarύ/Fφyler/Lab.lar(makine mόh) 68 26/11/2016, 12:27 Son gφnderilen mesajlar
jurkasyan
Yeni mesaj yok Φnemli: TEMEL PLC KURSU DERS NOTLARI(S7-200) engineer_61 PLC Sistemleri(Siemens,S7-200,HMI,Scada,simόlatφrler.vb) 7 8/1/2016, 17:32 Son gφnderilen mesajlar
herakles
Yeni mesaj yok Φnemli: matlab konu anlatύmύ, matlab tόrkηe k... huso Matlab/Mathematica 3 11/10/2015, 18:54 Son gφnderilen mesajlar
haluk29
Yeni mesaj yok Φnemli: matlab projeleri, matlab proje φrnekl... huso Matlab/Mathematica 0 8/2/2010, 18:05 Son gφnderilen mesajlar
huso
Yeni mesaj yok Φnemli: matlab ebooklarύ karύώύk matlab kitap... maximen Matlab/Mathematica 13 18/12/2015, 17:23 Son gφnderilen mesajlar
fiducia
Yeni mesaj yok Φnemli: matlab program φrnekleri, matlab kodlarύ huso Matlab/Mathematica 0 14/1/2010, 21:25 Son gφnderilen mesajlar
huso
Yeni mesaj yok Φnemli: MEGEP PNΦMATέK MΦDάLά NOTLARI miramax Hidrolik & Pnφmatik &Pompalar 59 17/5/2018, 03:26 Son gφnderilen mesajlar
mesu70
Yeni mesaj yok Φnemli: Matlab Uygulamalarύ huso Matlab/Mathematica 0 28/12/2007, 22:48 Son gφnderilen mesajlar
huso
Yeni mesaj yok Φnemli: Matlab fonksiyon tanύmlama huso Matlab/Mathematica 2 6/8/2014, 22:50 Son gφnderilen mesajlar
caglr
Yeni mesaj yok Φnemli: Electric Circuit Analysis Using MATLAB huso Matlab/Mathematica 46 2/5/2018, 14:28 Son gφnderilen mesajlar
yedurgun

Kod Ηalύώma Sόresi = 0.1774 saniye, SQL Sorgu Adedi = 25, GZIP = Kapalύ Hata denetimi = Kapalύ,
Powered by phpBBPano Gόvenliπi

140337 Saldύrύ giriώimi engellendi