Mesaj Panosu

Endüstri Mühendisliği Bitirme Projesi Değişim Mühendisliği

   Mesaj Panosu

    Endüstri Mühendisleri

Yeni Başlık Gönder
Cevap Gönder   

« Önceki başlık :: Sonraki başlık »  
Yazar Mesaj

Üye
Üye
Durum:Offline
Üye No: 44172
Kayıt: 16.08.2016
Puan: 9
Mesajlar: 1
Şehir: Kocaeli

MesajTarih: 16/8/2016, 14:20    Mesaj konusu: Endüstri Mühendisliği Bitirme Projesi Değişim Mühendisliği Alıntıyla Cevap Gönder
Ekte Endüstri Mühendisliği Bitirme Projesimiz olan Değişim Mühendisliği konulu projemiz yer almaktadır. Cool

İÇİNDEKİLER
Sayfa No
İÇİNDEKİLER .iv
ŞEKİL LİSTESİ.ix
TABLO LİSTESİ.x
SİMGE VE KISALTMA LİSTESİ .xi
ÖZET.xii
SUMMARY .xiii
GİRİŞ .1
GENEL KISIMLAR.3
2.1. Değişim Mühendisliği’nin Tanımı ve Kapsamı. 4
LİTERATÜR İNCELEMESİ .7
DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ.15
Değişim Mühendisliği Uygulama Nedenleri ve Amaçları. 15
4.1 İŞLETMELERİ DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMAYA İTEN DIŞ
FAKTÖRLER. 17
4.1.1. Global İş Trendleri:. 17
4.1.2. Ekonomik Trendler:. 18
4.1.3. Operasyonel Araştırmalar: . 18
4.1.4. Bilginin Rekabette Çok Önemli Hale Gelmesi :. 19
4.1.5. Sürekli Değişim : . 19
4.1.6. Ürün Çeşitlerinde Artış ve Müşteri Çeşitli Ürünler :. 19
4.2 İŞLETMELERİ DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMAYA İTEN İÇ
FAKTÖRLER. 19
4.2.1. Bürokrasi ve Kaos Patlaması : . 19
4.2.2. Müşterinin Yerine Düşünmek Hatalı Empati Kurmak : . 19
4.2.3. Mevcut Bürokratik Sistemin Otomasyonu : . 20
4.2.4. Organizasyon İşlerinde Darboğazlar ve Kopukluklar :. 20
4.2.5. Küçülmenin Kaosu : . 20
4.2.6. Organizasyon Birleştirmenin Zorluğu : . 20
4.2.7. Birimler Arası Koordinasyon ve İletişim Kopukluğu :. 20
v
4.2.8. Yaratıcılığın Bastırılması :. 21
4.2.9. Aşırı Büyüme Sonucu Kontrol Kaybı :. 21
4.2.10. Yan İşlerin Asıl İşlerin Yerini Alması :. 21
4.2.11. Detaylardaki Dikkatsizlik : . 21
4.2.12. Tasarımcının Egosu : . 21
4.2.13. Müşteri Üzerine Odaklaşmama : . 22
4.3 DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ İŞLETMELERE GETİRECEĞİ YENİLİKLER . 22
4.3.1 İş Birimleri, İşlevsel Bölümlerden Süreç Ekiplerine Doğru Değişir: . 22
4.3.2 İşler Basit Görevlerden Çok Boyutlu İşlere Değişir: . 22
4.3.3 Çalışanların Rolleri Olumlu Yönde Değişir : . 22
4.3.4 İşe Hazırlama Değişir : . 22
4.3.5 Performans Ölçüm Ve Ücret Politikalarında Odak Noktası Değişir: . 22
4.3.6 İlerleme Kriteri Performanstan Yeteneğe Şeklinde Değişir: . 23
4.3.7 Değerler Koruyucudan Üretkene Şeklinde Değişir: . 23
4.3.8 Yöneticiler Amirden Antrenöre Şeklinde Değişir: . 23
4.3.9 Organizasyon Yapıları Hiyerarşiden Sadeliğe Şeklinde Değişir:. 23
4.3.10 Üst Yöneticiler Skor Tutucudan Lidere Şeklinde Değişir: . 23
4.4. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAYAN İŞLETMELERDE ORTAYA
ÇIKAN ORTAK KAZANIMLAR . 24
4.4.1 Bir Çok İş Tek Bir İşte Birleşir :. 24
4.4.2 Kararları Çalışanlar Verir : . 24
4.4.3 Süreç İçerisindeki Aşamalar Doğal Bir Sıra Halinde Gerçekleşir :. 24
4.4.4 Süreçlerin Değişik Versiyonları Vardır : . 24
4.4.5 İş Asıl Olması Gereken Yerde Gerçekleştirilir :. 25
4.4.5 Uzlaşma En Aza İndirgenmiştir :. 25
4.4.5 Kontrol ve Denetimler Minimuma İndirgenir : . 25
4.4.5 Süreçlerin Tek Temas Noktası Bir Vaka Yöneticisidir : . 25
4.4.5 Merkeziyetçi Ve Merkeziyetçilikten Uzaklaşmanın Avantajları
Birleştirilebilinir :. 26
4.5. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ’ Nİ KİM GERÇEKLEŞTİRECEK?. 26
4.6 DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 27
4.7. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ’NİN BAŞARIYLA UYGULANABİLMESİ
İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR. 27
4.8. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ NASIL UYGULANMALI:. 28
4.8.1 Değişim Mühendisliğinin Tasarımı: . 29
vi
4.8.1.1 Mevcut İş Süreçlerinin Belirlenmesi :. 30
4.8.1.2 Süreç Tanımlama Projesinin Kapsamının Belirlenmesi: . 30
4.8.1.3 Süreç Tanımlamalarının Yapılması ve Analizi:. 30
4.8.1.4 İdeal Sürecin Oluşturulması:. 30
4.8.1.5 Yeni Sürecin Değerlendirilmesi:. 31
4.8.1.5 Yeni Sürecin Uygulanması: . 31
4.9 DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA AŞAMALARI : . 31
4.9.1 Hazırlık: . 32
4.9.1.1 İhtiyacın Belirlenmesi:. 32
4.9.1.2 Yönetimin Desteğini Kazanma : . 33
Zaman: . 34
Maliyet . 35
Risk . 35
Değişimin Sosyal Boyutları : . 35
4.9.1.3 Değişim Mühendisliği Ekibinin Eğitilmesi :. 35
4.9.1.4 Değişikliği Planlama:. 36
4.9.2 Tanımlama : . 38
Birinci Adım: Müşterileri Modelleme: . 39
İkinci Adım: Performansın Tanımlanması ve Ölçülmesi: . 40
Üçüncü Adım: Süreç Bileşenlerinin Tanımlanması : . 40
Dördüncü Adım: Süreç Modelleme :. 40
Beşinci Adım: Faaliyetlerin Tanımlanması : . 41
Altıncı Adım: Süreç Modelinin Detaylandırılması :. 41
Yedinci Adım: Organizasyon Şemasının Çizilmesi : . 41
Sekizinci Adım: Kaynakların Listelenmesi : . 41
Dokuzuncu Adım: Süreçleri Örneklendirmek: . 41
4.9.3 Vizyon Belirleme :. 42
Birinci Adım: Süreç Yapısının Anlaşılması: . 43
İkinci Adım: Süreç Akışının Anlaşılması:. 44
Üçüncü Adım: Değer Yaratan Faaliyetlerin Belirlenmesi:. 44
Dördüncü Adım: Performans Kıyaslanması: . 44
Beşinci Adım: Performans Belirleyicilerin Tanımlanması:. 45
Altıncı Adım: Fırsatların Tahmini : . 45
Yedinci Adım: İdeali Tanımlamak : . 45
vii
Sekizinci Adım: Vizyonu Belirlemek :. 45
4.9.4 Çözüm :. 45
4.9.4.1 Teknik Tasarım: . 45
4.9.4.2 Sosyal Tasarım:. 46
4.9.5 Geçiş : . 47
4.10 DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ: . 47
4.10.1. Hammer/Champy Yöntemi:. 47
4.10.2. Johnson A. Adosomwan Modeli. 48
4.10.3. Manganelli / Klein Yöntemi . 49
4.10.4. Kodak Yöntemi. 50
4.10.5. Hyde Yöntemi. 51
4.11. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA KRİTİK BAŞARI
FAKTÖRLERİ. 52
4.12. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINI BAŞARISIZLIĞA
GÖTÜREN NEDENLER : . 53
4.13. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİNİN ÇEŞİTLİ İŞLETMELERDE UYGULAMA
ÖRNEKLERİ :. 54
4.13.1. Dimes A.Ş’de Değişim Mühendisliği Uygulamaları :. 54
4.13.2. Netaş’ta Değişim Mühendisliği Uygulamaları : . 55
4.13.3. Türk Sandoz’da Değişim Mühendisliği Uygulamaları:. 56
4.14. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ’ NİN TÜRKİYE’ DE
UYGULANABİLİRLİĞİ: . 57
4.15. TÜRKİYE’DE DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMASINDA
KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR :. 58
DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ’NİN BİR TALAŞLI İMALAT İŞLETMESİNDE
UYGULANMASI .59
5.1. MATERYAL ( TEKOM ELEKTRİK ELEKTRONİK MEK. İNŞ. SANAYİ
VE TİCARET LTD. ŞTİ. 'NİN TANITILMASI ). 59
5.2. METOT. 61
5.2.1. Değişim Mühendisliğine Karar Verme:. 62
5.2.2. Sürecin Tespit Edilmesi: . 62
5.2.3. Uygulamada Önceliğin Belirlenmesi:. 62
5.2.4. Değişim Mühendisliği Proje Ekibinin Oluşturulması:. 62
5.2.5. Yeniden Tasarım ve Uygulamaya Geçiş:. 63
5.2.6. Değişimi Değerlendirmek:. 63
SONUÇ VE DEĞERLEME .64
viii
6.1. ÜRETİLECEK ÜRÜN GRUBUNA AİT COMPONENTLERİN TASNİFİ VE
MONTAJ SÜREÇLERİNE UYGULANAN DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİNİN
SONUÇLARI. 65
SONUÇ.68
KAYNAKÇALAR . 69
PROJE GRUBU ÖZGEÇMİŞLERİ .72
Üst Bölüm
Kullanıcı bilgilerini göster Kişisel mesaj gönder
Mesajları göster:   


Yeni Başlık Gönder    Mesaj için teşekkür et
Cevap Gönder   

   Mesaj Panosu

    Endüstri MühendisleriForum Seçin:  
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız
Bu foruma eklenti gönderemezsiniz
Bu forumdan eklenti indiremezsiniz

Bookmark this page to Facebook Bookmark this page to Twitter Bookmark this page to GoogleBookmark this page to Delicious Bookmark this page to Digg Bookmark this page to Blogmarks Bookmark this page to Blinklist Bookmark this page to Furl Bookmark this page to linkaGoGo Bookmark this page to Reddit Bookmark this page to Simpy Bookmark this page to Technorati Bookmark this page to Spurl Bookmark this page to Yahoo!


Benzer Başlıklar
Başlık Yazar Forum Cevap Son Mesajlar
Yeni mesaj yok Duyuru: Endüstri Mühendisligi İş İlanları by_EpYn İşveren İlanları 95 29/1/2016, 18:48 Son gönderilen mesajlar
hcozalp
Yeni mesaj yok Önemli: Makina Mühendisliği İş İlanları huso İşveren İlanları 351 30/12/2016, 12:37 Son gönderilen mesajlar
mechanic80
Yeni mesaj yok Önemli: kaynak mühendisliği eğitimi 7000TL ?? celikihsan87 Kaynak & Lehimleme 1 10/4/2010, 00:27 Son gönderilen mesajlar
miramax
Yeni mesaj yok Önemli: Makine mühendisliği deneyleri ,5 adet mahrocan Ders notları/Föyler/Lab.lar(makine müh) 15 26/4/2017, 00:34 Son gönderilen mesajlar
batman7211
Yeni mesaj yok Önemli: Soğuk Oda Projesi (Bitirme) kemalitu Isıtma&Soğutma/Tesisat/Doğalgaz/Kombi&Klima..vb Sistemler 11 29/3/2015, 18:46 Son gönderilen mesajlar
yigit92**
Yeni mesaj yok Önemli: Pompalar Bitirme projesi maximen Hidrolik & Pnömatik &Pompalar 75 21/5/2017, 23:10 Son gönderilen mesajlar
ogzktn
Yeni mesaj yok Önemli: İstanbul'da Kaynak Mühendisliği Eğiti... huso Programlama /Y.Dil/Teknik Eğitim Kursları 28 17/12/2015, 20:47 Son gönderilen mesajlar
herakles
Yeni mesaj yok Önemli: Lazer kesme bitirme projesi huso Makine 42 26/8/2018, 19:19 Son gönderilen mesajlar
Melo26
Yeni mesaj yok Önemli: Makina Mühendisliği Ders notları Arşi... smlator Ders notları/Föyler/Lab.lar(makine müh) 138 27/3/2018, 18:45 Son gönderilen mesajlar
oguzhanaydin16
Yeni mesaj yok Önemli: rüzgar enerjisi projesi bitirme tezi sami akdoğan Enerji Çeşitleri&Sistemleri 3 23/2/2017, 14:16 Son gönderilen mesajlar
makinemuhonr


Kod Çalışma Süresi = 0.1596 saniye, SQL Sorgu Adedi = 26, GZIP = Kapalı Hata denetimi = Kapalı,
Powered by phpBBPano Güvenliği

145609 Saldırı girişimi engellendi