Mesaj Panosu

c++ değişken tanımı programlamaya giriş

   Mesaj Panosu

    VB/C,C++,/Fortran

Yeni Başlık Gönder
Cevap Gönder   

« Önceki başlık :: Sonraki başlık »  
Yazar Mesaj

Co.Admin
Co.Admin
Durum:Offline
Üye No: 92
Kayıt: 05.11.2006
Puan: 1921
Mesajlar: 27180
Şehir: İstanbul(zeytinburnu,aslen aydın)

MesajTarih: 5/3/2009, 15:03    Mesaj konusu: c++ değişken tanımı programlamaya giriş Alıntıyla Cevap Gönder
c++ değişken tanımı programlamaya giriş

1) DEĞİŞKEN TANIMI :
Veri’yi (değer’i), belli kurallara göre bir bellekte tutan, ve bir isimle anılan, hafızaya değişken denir.
dopdf
convertpdftowordBiz, değişkeni matematik dersinden tanıyoruz. Y=2X ve X=3 ise Y kaçtır gibi bir matematik sorusunda Y nin 6 olduğunu kolaylıkla söyleriz. Burda kullanılan X ve Y ye bilgisayar dillerinde değişken denir. X=3 deki 3 rakamına da değer veya veri adı verilir.


Temel programlama işlevlerini gerçekleştirebilmek için “değişkenler” kullanılmaktadır. Bir değişken küçük bir depo alanıdır. İçinde sayılar, kelimeler, harfler saklanabilir. Değişkenleri defalarca kullanabilsek de, içinde aynı anda sadece bir bilgi tutabilmektedirler. Değişkenler geçici olarak kullanıldıkları için, program veya bilgisayar kapanınca silinirler.

Bilgisayarın iç kısmında bir donanım olarak bir hafıza olduğunu biliyorsunuz. Bu iç hafıza kullanıcı girişleri ve işlem sonuçları gibi bilgileri saklar. Kullanıcı girişi ve işlem sonuçları her program çalıştırıldığında değişebildiği için bu komutlara “değişken” adı verilir.

Değişkenin içindeki bilgiye de “değer” adı verilir. Genellikle değişken ve sabitler programın ilk satırlarında tanımlanmaktadır. Programınızda hangi değişkenlerin kullanılacağını programı yazmadan önce planlamanızı tavsiye ediyoruz. Bu aşamaya “kurulum” ismi verilebilir.

Değişkenin adı ve ne tür bilgiyi saklayacağı da çok önemli bir konudur. Öğrenmek istediğiniz dilin değişken türlerini iyi öğreniniz. Ayrıca biraz daha ayrıntılı bir konu olan, değişkenlerin hafızadaki kapladıkları alanlar bazı zamanlarda önemli olabilir.

Başka bir önemli nokta, değişken ve sabitlerin adlandırılmasıdır. Bilgisayar sizin değişkenlere ne isim verdiğinizi umursamasa da, hem sizin hem de diğer programcılar için kolay anlaşılacak şekilde isimlendirilme çok önemlidir. İsim ve tür çok önemli olduğuna göre, isim verirken bu ikisini birleştirebiliriz. Bu tür stilde isimlendirmeye “Macar notasyonu*” denilmektedir.
[ Akış Diyagramları, MEGEP, Ankara 2007]


Değişkeni içine bazı şeyleri sakladığımız küçük kutucuklara benzerler. Emanet hanede emanetimizi, bankalarda değerli eşyalarımızı, binamızda postacının bize getirdiği mektupların saklandığı kutucuklar vardır. Bilgisayarın da verilerin saklandığı kutucuklar vardır. Kutucukları karıştırmayalım diye her bir kutucuğa bir numara verilir. Eğer kutucuklar çoksa ve karmaşık bir dizilime sahipse (, kütüphanedeki kitap rafları gibi,) o zaman numara yeterli olmayacaktır. Numaranın yeterli olmadığı durumlarda numara yerine adres verilir.


Bir Cami düşünün, namaz vakitlerinde binlerce kişi namaz kılmaya geliyor. Cemaatin ayakkabılarını camiye girerken çıkarmaları gerekiyor. Ayakkabı ve eşyalarının kaybolmaması için caminin çeşitli yerlerine yandaki resimde görülen ayakkabı kutucukları yaptırılmış. Camiye gittiğinizi ve boş ayakkabılıklardan 0x006 no’lu kutuya ayakkabınızı koyduğunuzu ve kutunun kapağını kilitleyip kilidi yanınıza aldığınızı düşünün. Bu kutunun kullanımı artık sizi aittir. Başka biri kullanamaz. Cami çıkışında 0x006 no’lu kutudan eşyalarınızı alır ve kutuyu bir başkası kullansın diye serbest bırakırsınız. Kutuları isimlendirirken; 0x002 nolu kutu, 0x003 no’lu kutu, 0x006 no’lu kutu; veya Ahmet’in kutusu, Mehmet’in kutusu, benim kutum şeklinde isimlendirebiliriz. Dikkat edersek bu iki isimlendirme aynı anlama gelmektedir. Ama bir insan ismi ile çağırma daha dostane gelmektedir. Örneğin “0x002 no’lu kutudakini 0x003 no’lu kutuya, 0x003 no’lu kutudakini de 0x0060x002 no’lu kutuya koy” cümlesi yerine. Ahmet’in ayakkabısını Mehmet’in ayakkabısının yerine, Mehmet’in ayakkabısını Ahmet’in ayakkabısının yerine koy” cümlesi daha anlaşılırdır. İlk cümlede işlem anlaşılıyor, ama ikinci cümlede yapılmak istenen daha rahat anlaşılıyor.

Sonuç olarak bu eşyaları saklamak için bir kutuya, kutu numarasına ve kutunun gecici sahibi olması gerekir. İşte bu kutu bilgisayarın belleğidir, kutu numarası belleğin adresidir ve kutuyu kullananda değişkendir. Değişken sayesinde veriyi bilgisayarın belleğinde saklayabiliyoruz veya bilgisayar belleğindeki veriye erişebiliyoruz.

Değişkenlere ismi bize Matematikten miras kalmıştır. Matematikteki x=3 ifadesinde x harfine (,sembolüne) 3 değeri atanmıştır. Buradaki 3 rakamına değer (,value). N sembolü nede değişken (,variable) denir. Değişken denmesinin sebebi her, atama yapıldığında atanan değeri göre yüklendiği değerin değişiyor olmasından kaynaklanmaktadır. x=1; x=5; x=7; ifadelerinde x ilk önce 1 değerine sahiptir, sonra 5, en sonunda da 7 değerini sahip olmuştur. x 7 değerine sahip odlunda önceki değerleri unutmuştur. Burada x in değeri değişmiştir. Değeri değiştiği içinde adına değişken denmiştir.

Değişken Tanımlama Kuralları:


1) Değişke kullanılmadan önce tanımlanmalı: Değişken_Tipi değişkenİsmi; şeklinde tanımlanır.
Örnek: int SAYI; // tansayı (int) türünde, SAYI isimli değişken oluştur.

2) En çok kullanılan değişken türü int(=tamsayı), float(=küsuratlı say) ve String(metin) dir.
Örnek: int tamSayı; // tamsayı türünde, tamSayı isimli değişken oluştur.
Örnek: float Sayı; // küsuratlı sayı türünde, Sayı isimli değişken oluştur.
Örnek: string Metin; // metin türünde(=string) türünde, Metin isimli değişken oluştur.

C++ da kullanılan tüm basit değişken türleri ve anlamları aşağıdaki tablodadır.
Değişken Bayt Diğer Adı _ Alabilecegi değer Sınırı _
int 4 signed –2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned int 4 unsigned 0 to 4,294,967,295
__int8 1 char –128 to 127
unsigned __int8 1 unsigned char 0 to 255
__int16 2 short, short int, signed short int –32,768 to 32,767
unsigned __int16 2 unsigned short, unsigned short int 0 to 65,535
__int32 4 signed, signed int, int –2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned __int32 4 unsigned, unsigned int 0 to 4,294,967,295
__int64 8 long long, signed long long –9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
unsigned __int64 8 unsigned long long 0 to 18,446,744,073,709,551,615
bool 1 none false or true
char 1 none –128 to 127 by default
0 to 255 when compiled with /J
signed char 1 none –128 to 127
unsigned char 1 none 0 to 255
short 2 short int, signed short int –32,768 to 32,767
unsigned short 2 unsigned short int 0 to 65,535
long 4 long int, signed long int –2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned long 4 unsigned long int 0 to 4,294,967,295
long long 8 none (but equivalent to __int64) –9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long long 8 none (but equivalent to unsigned __int64) 0 to 18,446,744,073,709,551,615
enum varies none See Remarks.
float 4 none 3.4E +/- 38 (7 digits)
double 8 none 1.7E +/- 308 (15 digits)
long double same as double none same as double
wchar_t 2 __wchar_t 0 to 65,535

3) Değişken isimleri büyük, küçük harfe duyarlıdır. Değişken ismi’ nin büyük veya küçük harfle yazımı fark eder.
Örnek: int Sayı; int sayı; // Sayı ve sayı (,birbirlerinden farklıdırlar,) isimli iki değişken oluştur.
Soru: int Sayı=3, sayı=4; Sayı=5; Console::Write(sayı); kodu’un ekran çıktısı nedir.
//  4

4) Değişken ismi’ nin İlk harfi veya tamamı sayı olamaz.
Örnek: int 1inciSayı; //  ismin ilk harfi alfabetik harf olmalı. “1” rakamı harf değildir.
Örnek: int 32789; //  ismin ilk harfi alfabetik harf olmalı. “3” rakamı harf değildir.
Örnek: int x32789; //  ismin ilk harfi “x”, “x” bir alfabetik harf dir.

5) Değişken ismi’ nin içinde “boşluk, TAB, Enter” olamaz.
Örnek: int Birinci Sayı; // ismin içinde boşluk olamaz.
Örnek: int Birinci
Sayı; // ismin içinde Enter (=Bir alt satır a git) olamaz.
Örnek: int BirinciSayı; // :


6) C# ın Anahtar (keyword) kelimeleri (int, string, return …) değişken ismi olamaz.
Örnek: int string; // string anahtar kelimedir değişken ismi olamaz.
Örnek: int stRing; //  ifade: stRing anahtar kelime değildir.
Bazı kelimeler program dili tarafından kodlar olarak kullanılır. Bu kelimelere anahtar kelimeler denir. Anahtar kelimeler, yazıldıklarında bir işlemi icra ederler. Değişken ise başka bir iş için kullanılır. Değişken ismi anahtar kelimelerden biri ile aynı olursa program bu kelimeyi görünce hangi işi yapacağına karar veremeyecektir. Calışma zamanında hata oluşmasın diye, derleyici bu gibi yanlışlıklarda derleme hatası verecektir.

C++ da kullanılan anahtar kelimelerin listesi tablodadır.

__abstract 2
__alignof Operator
__asm
__assume
__based
__box 2
__cdecl
__declspec
__delegate 2
__event
__except
__fastcall
__finally
__forceinline
__gc 2
__hook 3
__identifier
__if_exists
__if_not_exists
__inline
__int16
__int32
__int64
__int8
__interface
__leave
__m128
__m128d
__m128i
__m64
__multiple_inheritance
__nogc 2
__noop
__pin 2
__property 2
__raise
__sealed 2
__single_inheritance
__stdcall
__super
__try/__except, __try/__finally
__try_cast 2
__unaligned
__unhook 3
__uuidof
__value 2
__virtual_inheritance
__w64
__wchar_t, wchar_t
abstract
array
bool
break
case
catch
char
class
const
const_cast
continue
default
delegate
delete
deprecated 1
dllexport 1
dllimport 1
do
double
dynamic_cast
else
enum
enum class
enum struct
event
explicit
extern
false
finally
float
for
for each, in
friend
friend_as
gcnew
generic
goto
if
initonly
inline
int
interface class
interface struct
interior_ptr
literal
long
mutable
naked 1
namespace
new
new
noinline 1
noreturn 1
nothrow 1
novtable 1
nullptr
operator
private
property
property 1
protected
public
ref class
ref struct
register
reinterpret_cast
return
safecast
sealed
selectany 1
short
signed
sizeof
static
static_cast
struct
switch
template
this
thread 1
throw
true
try
typedef
typeid
typeid
typename
union
unsigned
using declaration, using directive
uuid 1
value class
value struct
virtual
void
volatile
while


7) Değişken ismi içinde operatör (işlem karakteri=+-*/%\&|?!”~‘#$(){}[].,;<>) kullanılamaz.
Örnek: int sayi%; //  %operatörler değişken ismi içinde kullan
Üst Bölüm
Kullanıcı bilgilerini göster Kişisel mesaj gönder Kullanıcının web sitesini ziyaret et
Mesajları göster:   


Yeni Başlık Gönder    Mesaj için teşekkür et
Cevap Gönder   

   Mesaj Panosu

    VB/C,C++,/FortranForum Seçin:  
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız
Bu foruma eklenti gönderemezsiniz
Bu forumdan eklenti indiremezsiniz

Bookmark this page to Facebook Bookmark this page to Twitter Bookmark this page to GoogleBookmark this page to Delicious Bookmark this page to Digg Bookmark this page to Blogmarks Bookmark this page to Blinklist Bookmark this page to Furl Bookmark this page to linkaGoGo Bookmark this page to Reddit Bookmark this page to Simpy Bookmark this page to Technorati Bookmark this page to Spurl Bookmark this page to Yahoo!


Benzer Başlıklar
Başlık Yazar Forum Cevap Son Mesajlar
Yeni mesaj yok Önemli: Excele giriş PDF kitap isuldur Excell/MS yazilimlari 17 15/9/2010, 11:47 Son gönderilen mesajlar
Hurmakmuh
Yeni mesaj yok Programlamaya giriş huso VB/C,C++,/Fortran 0 28/12/2007, 23:01 Son gönderilen mesajlar
huso
Yeni mesaj yok pascal Programlamaya giriş huso Delphi/Pascal 1 26/8/2008, 20:43 Son gönderilen mesajlar
abesis1
Bu başlık kilitlenmiştir; cevap yazamaz, mesajları değiştiremezsiniz Algoritma ve Programlamaya Giriş. parametre Delphi/Pascal 0 20/8/2008, 17:05 Son gönderilen mesajlar
parametre
Yeni mesaj yok C++ 2008 ile Programlamaya Giriş huso VB/C,C++,/Fortran 0 5/3/2009, 15:00 Son gönderilen mesajlar
huso
Yeni mesaj yok Programlamaya giriş notları huso Delphi/Pascal 0 5/4/2009, 11:28 Son gönderilen mesajlar
huso
Yeni mesaj yok Algoritma ve Programlamaya Giriş muhammet1907yilmaz PHP/ASP/HTML/CGI/JAVA/PYTHON 0 2/2/2015, 10:30 Son gönderilen mesajlar
muhammet1907yilmaz
Yeni mesaj yok PIC Programlamaya giriş ve mikrodenet... silistre Mikrodenetleyiciler (PIC,intel,8051,arm,68xx,atmel..vb) 0 27/5/2007, 21:16 Son gönderilen mesajlar
silistre
Yeni mesaj yok Programlamaya Giriş Ders Notları huso Önerdikleriniz 0 27/2/2009, 12:23 Son gönderilen mesajlar
huso
Yeni mesaj yok Pic Basic Pro ile Programlamaya Giriş... isuldur Mikrodenetleyiciler (PIC,intel,8051,arm,68xx,atmel..vb) 2 4/3/2008, 01:35 Son gönderilen mesajlar
silistre


Kod Çalışma Süresi = 0.0823 saniye, SQL Sorgu Adedi = 28, GZIP = Kapalı Hata denetimi = Kapalı,
Powered by phpBBPano Güvenliği

144625 Saldırı girişimi engellendi