Mesaj Panosu

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Staj Defteri - Metalurji ve Malzeme

   Mesaj Panosu

    Staj dosyaları

Yeni Başlık Gönder
Cevap Gönder   

« Önceki başlık :: Sonraki başlık »  
Yazar Mesaj

Üye
Üye
Durum:Offline
Üye No: 27180
Kayıt: 24.03.2014
Puan: 0
Mesajlar: 4
Şehir: İstanbul

MesajTarih: 24/7/2016, 22:03    Mesaj konusu: TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Staj Defteri - Metalurji ve Malzeme Alıntıyla Cevap Gönder
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi Staj Defteri - Metalurji ve Malzeme

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


STAJ DEFTERİ

Ad Soyad: ****
Bölüm: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

KARABÜK-2012


KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
STAJ UYGULAMASINDA YAPILACAK İŞLEMLER
Adım 1: Staj Başvurusu (01.Ocak-30.Nisan): Öğrenciler Staj başvurusunda bulundukları firmaya, Fakültemiz öğrencisi olduğunu gösteren “Ek-1:Staj Başvuru Belgesi” ni doldurulmuş ve imzalanmış olarak Bölüm Sekreterlerinden alınacaktır.
Adım 2: Staj Kabul Belgesinin Bölüme Teslimi (01.Mayıs-15.Mayıs): Öğrencinin staj başvurusunda bulunduğu firma, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiği takdirde “Ek-2: Staj Kabul Belgesi” ni doldurup öğrenci vasıtasıyla Üniversiteye gönderecektir. Öğrenciler Ek-2 Belgesini Bölüm Sekreterliğine verirken sigortalarının yapılabilmesi için aynı zamanda “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi”’ni de doldurup bölüme teslim etmeleri gerekir.
Adım 3: Staj Değerlendirme(15.Mayıs-31.Mayıs): Bölüm başkanlıklarında toplanan “Ek-2: Staj Kabul Belgeleri” Mayıs ayının son gününe kadar Bölüm içinde kurulacak olan Staj Komisyonu tarafından değerlendirilip, Staj yeri kabul edilen öğrenciler panodan ilan edilecektir.
Adım 4: Sigorta İşlemleri (01.Haziran-30.Haziran): Bölüm Sekreterleri, staj yapan öğrencilerin listesini oluşturup, “Ek-3 Staj Sigorta Yatırma Belgesini”, sigorta primlerini yatırmak üzere Fakülte içerisindeki görevli sigorta işlemlerini yürüten Memura teslim edeceklerdir. İlgili memur Fakülte içindeki tüm öğrencilerin Sigorta girişlerini Haziran ayı içinde yaparak, “İşe Giriş Bildirgelerini” ilgili Bölüm Sekreterlerine geri teslim edecektir.
Adım 5: İşe Giriş Bildirge Belgesinin Teslim Alınması (Temmuzun ilk haftası): Öğrenciler “İşe Giriş Bildirge Belgelerini” Bölüm Sekreterlerinden Temmuz ayının ilk haftası içerisinde teslim alıp staj yerlerine gidebilirler.
Adım 6: Stajın Yapılması: Fakültedeki tüm öğrencilerin staj başlama ve bitiş tarihleri aynı tarih olacaktır. Bu tarihler dışında staj yapmak mümkün değildir. Stajların başlama tarihi Bütünleme notlarının ilan edildiği son tarihten sonra gelen haftanın pazartesi ile bunu takip eden 25 iş günüdür. Her yıl bu tarihler Akademik Takvime göre değişmektedir. Öğrenciler staj süresince Staj Defterlerini doldurup firmaya onaylattıracaklardır.
Adım 7: Staj Defterlerinin Doldurulması: Staj Defterleri elektronik ortamda doldurulacaktır. Staj Defterlerinin Formatı Mühendislik Fakültesi Anasayfasından elektronik olarak indirilecektir. Bu format Word dökümanı şeklindedir. Format içerisindeki tüm alanlar bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Buna fabrikada günlük olarak yapılan işlerin yazıldığı İş Yaprakları da dahildir. Staj bitimine kadar tüm sayfalar tamamlanıp çıktısı alınıp dağılmayacak şekilde dosyalanıp İş yerine imzalatılacaktır.
Adım 8: Staj Dersinin Alınması: Öğrencinin staj ders notunun girilebilmesi için öncelikle bu dersin güz dönemi ders alma işlemleri içerisinde seçilmiş olması gerekir. Bu nedenle dersler 3. ve 4. sınıfların ilk dönemleri içerisine konulmuştur. Yapılan stajların not girişleri 3. ve 4. sınıfların güz döneminde yapıldığından bu iki stajdan herhangi bir tanesinin geciktirilmiş olması durumunda otomatik olarak okul yarım dönem uzamaktadır. Öğrencilerin bu konuya özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.
Adım 9: Staj Defterinin Doldurulması, Sicil Fişinin Teslimi ve Elektronik Formatın gönderilmesi (Güz Dönemi Ekle-Sil Haftası): Staj bitiminden sonra güz dönemi okullar açıldığında Staj Defterini ve Staj Sicil Fişini (kapalı bir zarf içerisinde) Bölüm Başkanlığına teslim edilecektir. Aynı zamanda elektronik olarak yazılan tüm staj sayfaları Pdf Formatına çevrilip [email protected] adresine ekle sil haftası içerisinde gönderilecektir. Staj formatını gönderen öğrenciler panoda ilan edilecektir. Pdf formatları Fakültenin elektronik kütüphanesinde saklanacaktır. Stajın kabulü için gönderilmesi zorunludur. Elektronik formatlar imzaya sunulan en son kopya olmalıdır.
Staj defterlerinin değerlendirmesi, staj süresince ne kadar bilgi toplanıldığı ve bu bilgileri düzgün bir şekilde nasıl ifade edildiği açısından değerlendirilecektir. Cümle anlatımları “yapılmıştır, çalışılmıştır , denenmiştir” şeklinde olmalıdır. Tüm yazı, şekil ve grafikler eletkronik formatta hazırlanmalıdır. İş Yaprağı sayfası stajdan elde edilen bilgi miktarınca çoğaltılacaktır. Staj sonunda elektronik defterin çıktısı alınıp işyerine imzalatılacaktır. Staj Sicil Fişi işyerine verilip, iş yeri tarafından doldurulup kapalı ağzı mühürlü bir zarf içinde öğrenciye verilecek ve öğrenci staj defteri ile birlikte bu zarfları bölüme teslim edeceklerdir.
Adım 10: Notların Girilmesi (Vize ve Final dönemi): Üniversitemizde yapılan stajlar ders hükmünde olduğundan, bu derslerin Vize ve Final notlarının girilmesi akademik takvimdeki zamana göre yapılacaktır. Staj dersi hangi Öğretim Üyesi üzerinde gözüküyorsa, not girişleri bu öğretim üyesi tarafından sisteme G (Geçti) K(Kaldı) şeklinde girilecektir.
Tarih Çizelgesi (Buradaki tarih gösterimi, yaklaşık tarihleri göstermektedir, hafta başları yıldan yıla değişebilir)
İşlemler (01.Ocak-30.Nisan) Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Aralık
1 Staj Başvurusu
2 Staj Kabul Belgesinin Bölüme Teslimi
3 Staj Değerlendirme
5 Sigorta İşlemleri
6 İşe Giriş Bildirge Belgelerinin Teslim Alınması
7 Stajın Yapılması
8 Staj Dersinin Alınması
9 Staj Defteri ve Sicil Fişinin Teslimi
10 Notların Girilmesi

STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı:
Öğrenci Numarası:
Bölümü:
Staj Başlangıç Tarihi:
Staj Bitiş Tarihi:
Tarih:
Öğrencinin İmzası:


STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN
İletişim Bilgileri Firma Adı:
Adresi:
Telefon ve Faks:
E-maili:

İş Yerinin Özellikleri Çalışan eleman sayısı:
Lisans mezunu personel sayısı:
Staj yapabilecek öğrenci kontenjanı:
Servis, yemek, v.b. sosyal hizmetleri:
Üretim türü ve kapasitesi:
Makine Parkı:
Diğer Bilgiler:

Yetkili İmza Firma Yetkilisinin Adı Soyadı:
Görevi:
Tarih:
İmza Kaşe:
STAJ KOMİSYONU
Defter Kontrolü Kontrol Eden Öğretim Elemanın Adı Soyadı: Sonuç
Tarih:  Kabul  Red
İmza:

Onay
(Bölüm Başkanı Kaşe, İmza):
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
STAJ SİCİL FİŞİ
STAJ YAPAN ÖĞRENCİ
Adı Soyadı:
Öğrenci Numarası:
Bölümü:
Staj Başlangıç Tarihi:
Staj Bitiş Tarihi:
Tarih:
Öğrencinin İmzası:

STAJ YAPILAN İŞ YERİ
İletişim Bilgileri Firma Adı:
Adresi:
Telefon ve Faks:
E-maili:

Amirin Öğrenci Hakkında Görüşleri PUAN(%) DÜŞÜNCE
Öğrencinin Devam Durumu:
Verilen işi vaktinde ve tam yapma:
Amirlerine karşı tavır ve hareketi:
İş Arkadaşlarına karşı tutum ve davranışı:
Öğrencinin Teorik Bilgisi:
Öğrencinin Pratik Bilgisi:
Öğrencinin Takım Çalışması Kabiliyeti:
Öğrenci ile mezuniyeti sonrası çalışmayı düşünürmüsünüz:
Ek Bilgiler:

Yetkili İmza Firma Yetkilisinin Adı Soyadı:
Görevi:
Tarih:
İmza Kaşe:


Not: Bu staj sicil fişi İş yerinin öğrenci hakkında görüşlerini ifade eder. Staj fişleri kapalı, ağzı mühürlü/imzalı bir zarf içerisinde öğrenci vasıtasıyla Üniversiteye staj defterleri ile birlikte teslim edilecektir.
TÜPRAŞ

KURULUŞU

1961 yılından beri faaliyet gösteren İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş.’nin (İPRAŞ) ana sözleşmesi; 1983 ve 1984 yıllarında sermayesi kamuya ait şirketlerde yapılan yasal düzenlemeler sonucunda, 25 Ekim 1983 tarihinde yapılan olağanüstü kurul kararı doğrultusunda TÜPRAŞ ana sözleşmesi haline dönüştürülmüştür. TÜPRAŞ’ın tescil ve temsil ilanı 16 Kasım 1983 tarihinde tamamlanmıştır. Aynı tarihte daha önce TPAO’na bağlı olarak faaliyet gösteren İzmir ve Batman Rafinerileri ile yapımı devam eden Kırıkkale Rafinerisi TÜPRAŞ’a devredilmiştir.


AMACI

Ülkemizde petrol ürünleri ihtiyacının karşılanması için aşağıdaki belirtilen faaliyetler TÜPRAŞ’ın başlıca amaçları arasındadır.

• Yurt içi ürünleri ihtiyacının karşılanması için hampetrol ve petrol ürünlerinin temini finansmanının sağlanması, ithalatı ve ihracatı, depolaması, dağıtım şirketlerine satılması,
• Ham petrol veya arı mamul petrol işlenmesi, bunlardan her çeşit petrol ürünü, ana ürün veya yarı ürün elde edilmesi,
• Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli her türlü araç, gereç, malzeme ve maddenin temin edilmesi ve tesis edilmesi,
• Şirketin amacı veya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli menkul ve gayrimenkuller üzerinde tasarrufta bulunulması ve bunların alınıp satılması, kiralanması,
• İlgili mevzuat ve hükümler dahilinde her türlü tahvil ve menkul kıymetlerin çıkarılması.


GELİŞİMİ

TÜPRAŞ’ın 1984 yılı başında 17.6 milyon ton/yıl olan rafinaj kapasitesi(İzmit 11.5 milyon ton/yıl, İzmir 5.0 milyon ton/yıl, Batman 1.1 milyon ton/yıl) 25 Ekim 1986 tarihinde 5.0 milyon ton/yıl kapasiteli Kırıkkale Rafinerisi ile 18 Kasım 1987 tarihinde 5.0 milyon ton/yıl kapasiteli İzmir Rafinerisi Tevsi Projesi’nin devreye alınmasıyla 1987 yılı sonucunda 27.6 milyon ton/yıl’a ulaşmıştır. Böylece 32 milyon ton/yıl olan ülke rafinaj kapasitesinin %86’sı TÜPRAŞ’a ait bulunmaktadır.


TÜPRAŞ, ATAŞ Rafinerisinin kapanmasıyla Türkiye rafinaj kapasitesinin %100’üne sahip olmuştur. Ayrıca 1 Kasım 2001’de TÜPRAŞ tarafından devir alınan Petkim Yarımca Kompleksi, Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü olarak 153 bin ton/yıl üretim kapasitesi ile 5 fabrikasıyla üretim yapmaktadır.

TÜPRAŞ; rafinerileri çağımızın en son teknolojisiyle geliştirmek, Dünya Standartlarında üretim yapabilmek amacıyla gerçekleştirdiği Kırıkkale ve İzmir Rafineri Hyrdocracker Komplekslerinin 1993 tarihinde işletmeye %6 civarında olan dönüşüm oranını %11’e yükseltmiştir. Dönüşüm üniteleri kurmak ve karlılığı arttırmak için girişilen hamleler diğer halkasını teşkil eden İzmit Rafinerisi Hydrocracker Kompleksi Aralık 1996 yılında işletmeye alınmıştır. İzmit Rafinerisi 1997 yılında Hampetrol ve Vakum Ünitelerinin Modernizasyonu Projesi tamamlanmış ve bu proje ile İzmit Rafinerisinde Hampetrol ve Vakum ünitelerinde enerji tasarrufu ve ürün kalitesinde iyileştirme sağlanmıştır.

Nisan 2002 tarihinde tamamlanarak devreye alınan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi İzomerizasyon Ünitesi Projesi ile halen benzinde katılan 55-60 oktanlı hafif naftanın (LSRN) tamamı daha yüksek oktanlı (88.5 RON) izomerata dönüştürecek, hafif naftanın oktanındaki bu artış sayesinde benzindeki kurşun katkısı azalacağı gibi İzmit Rafinerisi toplam benzin üretiminde yılda ortalama 200 bin tonluk artış sağlanacaktır.
ÖZELLEŞTİRME

T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı’nın 10 Temmuz 1990 tarih ve 90/3 sayılı karaı ile Özelleştirme kapsamına alınan TÜPRAŞ’ın sermayesinin %2.5’ini teşkil eden hisse senetleri 27-29 Mayıs 1991 tarihleri arasında halka arz edilmiştir.1991 yılı sonu itibariyle TÜPRAŞ hisselerinin %3.58’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmekte, hisselerinin kalan %96.42’lik bölümü ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın elinde bulunmaktaydı.2000 yılı Nisan ayında TÜPRAŞ hisselerinin ikinci halka arzının tamamlanmasıyla İstanbul ve Londra Menkul Kıymetler Borsalarında işlem gören A grubu hisselerin toplam sermayeye oranı %34.24’e yükselmiştir. İMKB Toptan Satışlar Pazarı’nda 4 Mart 2005 tarihinde TÜPRAŞ hisselerinin %14.76’sı yabancı yatırımcılara satarak, halka arz açıklık oranı %49.00’a yükselmiştir.26 Ocak 2006 tarihinde Özelleştirme İdaresi ile yapılan sözleşme uyarıunca TÜPRAŞ’ın %51 hissesi Koç-Shell Ortak Girişim Grubuna devredilmiştir.

İŞ YAPRAĞI Staj Tarihi: Yapılan İş: Sayfa No: 1
16.07.2012 Eğitim ve Bilgilendirme Yetkili İmzaFabrikadaki ilk günümde konferans salonunda birtakım eğitimlere ve bilgilendirmelere katıldım. İnsan kaynakları memuru Faik Bey tarafından fabrikanın genel hatları ve işleyişi anlatıldı. Güvenlik şefi tarafından rafineride uyulması gereken kurallar, güvenlik için alınması gereken tedbirler anlatıldı. Bölgenin rafineri bölgesi olması sebebiyle fabrika içerisinde açık havada sigara içmenin, cep telefonu kullanmanın, çakmak veya kıvılcım çıkarabilecek malzemelerin kullanılmasının yasak olduğu bildirildi. Tehlike anında neler yapılacağı hakkında bilgi verildi. Acil durumlarda toplanma yerleri ve tahliye yolları gösterildi. Daha sonra proses mühendisi tarafından fabrikadaki üniteler ve
Üst Bölüm
Kullanıcı bilgilerini göster Kişisel mesaj gönder

Üye
Üye
Durum:Offline
Üye No: 49791
Kayıt: 17.06.2018
Puan: 0
Mesajlar: 2
Şehir: Kocaeli

MesajTarih: 20/6/2018, 11:06    Mesaj konusu: Yardım Alıntıyla Cevap GönderMerhaba öncelikle bende tüpraşta metalurji malzeme bölümü üzerine staj yapıcam ama daha yeni üye olduğum için maalesef hiç puana sahip olmadığımdan staj defterini indiremiyorum ve bu staj defterine fazlasıyla ihtiyacım var yardımcı olma şansınız varmı acaba ?
Üst Bölüm
Kullanıcı bilgilerini göster Kişisel mesaj gönder AIM YIM MSNM
Mesajları göster:   


Yeni Başlık Gönder    Mesaj için teşekkür et
Cevap Gönder   

   Mesaj Panosu

    Staj dosyalarıForum Seçin:  
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız
Bu foruma eklenti gönderemezsiniz
Bu forumdan eklenti indiremezsiniz

Bookmark this page to Facebook Bookmark this page to Twitter Bookmark this page to GoogleBookmark this page to Delicious Bookmark this page to Digg Bookmark this page to Blogmarks Bookmark this page to Blinklist Bookmark this page to Furl Bookmark this page to linkaGoGo Bookmark this page to Reddit Bookmark this page to Simpy Bookmark this page to Technorati Bookmark this page to Spurl Bookmark this page to Yahoo!


Benzer Başlıklar
Başlık Yazar Forum Cevap Son Mesajlar
Yeni mesaj yok Karışık Mühendislik staj defterleri huso Staj dosyaları 150 31/10/2018, 17:24 Son gönderilen mesajlar
fiducia
Yeni mesaj yok Önemli: Mesleki staj veya proje bazlı staj ar... mrtaltinok Staj İlanları 6 19/9/2016, 15:18 Son gönderilen mesajlar
mert1996
Yeni mesaj yok Önemli: Staj Yerleri Altan Staj İlanları 7 5/6/2017, 17:51 Son gönderilen mesajlar
hasan123
Yeni mesaj yok Önemli: Yurtdışında staj huso Staj İlanları 6 24/11/2012, 23:57 Son gönderilen mesajlar
hcozalp
Yeni mesaj yok Önemli: staj başvuru adresleri hippy3tr Staj İlanları 10 18/9/2016, 21:06 Son gönderilen mesajlar
keltikli1994
Yeni mesaj yok Önemli: Havaş dan staj ve part time iş huso Staj İlanları 0 6/3/2009, 16:17 Son gönderilen mesajlar
huso
Yeni mesaj yok Önemli: İstanbul'da STAJ Yeri Aranıyor Tano Staj İlanları 1 20/11/2009, 16:24 Son gönderilen mesajlar
huso
Yeni mesaj yok Önemli: Endüstri Mühendisligi Staj İlanları by_EpYn Endüstri Mühendisleri 5 15/11/2009, 01:15 Son gönderilen mesajlar
Makaroncakaron
Yeni mesaj yok Önemli: Erdemir'de staj yapıcaklara önemli bi... huso Staj İlanları 2 14/12/2012, 10:22 Son gönderilen mesajlar
hcozalp
Yeni mesaj yok Önemli: Ankara'da özellikle makinacılara sta... huso Staj İlanları 0 6/3/2009, 16:33 Son gönderilen mesajlar
huso


Kod Çalışma Süresi = 0.1067 saniye, SQL Sorgu Adedi = 27, GZIP = Kapalı Hata denetimi = Kapalı,
Powered by phpBBPano Güvenliği

142072 Saldırı girişimi engellendi